Na tej stronie znajdziesz mapę ludności Nowej Zelandii do wydrukowania i ściągnięcia w formacie PDF. Nowozelandzka mapa gęstości zaludnienia przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości kraju oraz strukturę ludności Nowej Zelandii w Oceanii.

Mapa gęstości zaludnienia Nowej Zelandii

Mapa gęstości zaludnienia Nowej Zelandii

Nowozelandzka mapa gęstości zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości Nowej Zelandii. Owa mapa demograficzna Nowej Zelandii pozwoli na poznanie demografii i struktury populacji Nowej Zelandii w Oceanii. Mapa gęstości zaludnienia Nowej Zelandii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i darmowej.

Nowa Zelandia zajmuje 126 miejsce na liście krajów (i zależności) według liczby ludności. Gęstość zaludnienia w Nowej Zelandii wynosi 18 na Km2 (47 osób na mi2). Całkowita powierzchnia lądu wynosi 263.310 km2 (101.665 mil kwadratowych). 86.9 % ludności to ludność miejska (4 191 405 osób w 2020 roku), jak wspomniano na mapie gęstości zaludnienia Nowej Zelandii. Mediana wieku w Nowej Zelandii wynosi 38,0 lat.

Liczba ludności Nowej Zelandii wynosi około 4,4 miliona, jak widać na mapie gęstości zaludnienia Nowej Zelandii. Średnia długość życia nowozelandzkiego dziecka urodzonego w 2008 roku wynosiła 82,4 roku dla kobiet i 78,4 roku dla mężczyzn. Przewiduje się, że średnia długość życia w chwili narodzin wzrośnie z 80 lat do 85 lat w 2050 roku, a śmiertelność niemowląt ma się zmniejszyć. Wskaźnik dzietności w Nowej Zelandii wynoszący 2,1 jest stosunkowo wysoki jak na kraj rozwinięty, a naturalny przyrost naturalny stanowi znaczną część wzrostu populacji.

Większość ludności Nowej Zelandii pochodzi z Europy (69 procent), przy czym największą mniejszością jest rdzenna Māori (14,6 procent), następnie Azjaci (9,2 procent) i mieszkańcy Wysp Pacyfiku niebędący mieszkańcami Māori (6,9 procent), jak pokazano na mapie gęstości zaludnienia Nowej Zelandii. Odzwierciedla to imigracja, przy czym większość nowych imigrantów przybywa ze Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, choć ich liczba z Azji rośnie. Szacuje się, że w 2001 r. 460.000 Nowozelandczyków mieszkało za granicą, głównie w Australii, co stanowiło prawie jedną czwartą wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.