Na tej stronie znajdziesz Nową Zelandię na mapie świata do wydrukowania i do pobrania w formacie PDF. Nowa Zelandia na mapie świata prezentuje sąsiednie kraje Nowej Zelandii oraz ich położenie w Oceanii Nowej Zelandii.

Nowa Zelandia na mapie świata

Mapa Nowej Zelandii w świecie

Nowa Zelandia na mapie świata pokazuje położenie Nowej Zelandii w atlasie. Mapa świata Nowej Zelandii pozwoli Ci łatwo zorientować się gdzie znajduje się Nowa Zelandia na mapie świata. Mapa Nowej Zelandii na mapie świata jest dostępna do pobrania w PDF, w wersji drukowanej i za darmo.

Nowa Zelandia jest identyfikowana jako jeden z najbardziej stabilnych i dobrze rządzonych narodów świata, jak wspomina się o niej w Nowej Zelandii na mapie świata. W 2011 roku kraj ten uplasował się na 5. miejscu pod względem siły swoich instytucji demokratycznych oraz 1. pod względem przejrzystości rządu i braku korupcji. Nowa Zelandia ma wysoki poziom uczestnictwa obywatelskiego, z 79% frekwencją wyborczą podczas ostatnich wyborów, w porównaniu ze średnią OECD wynoszącą 72%. Co więcej, 67% Nowozelandczyków twierdzi, że ufa swoim instytucjom politycznym, co znacznie przewyższa średnią OECD wynoszącą 56%.

W 1893 roku kraj ten stał się pierwszym narodem na świecie, który przyznał wszystkim kobietom prawo do głosowania, a w 1894 roku był pionierem wprowadzenia obowiązkowego arbitrażu między pracodawcami a związkami zawodowymi. Nowa Zelandia stała się jedynym krajem na świecie, w którym wszystkie najwyższe urzędy w kraju (Głowa Państwa, Gubernator Generalny, Premier, Marszałek i Szef Wymiaru Sprawiedliwości) były zajmowane jednocześnie przez kobiety, jak to pokazano w Nowej Zelandii na mapie świata.

W latach 50-tych XX wieku Nowozelandczycy cieszyli się jednym z najwyższych standardów życia na świecie, ale w latach 70-tych nastąpiła głęboka recesja, pogłębiona przez wstrząsy naftowe i wejście Wielkiej Brytanii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co można zobaczyć w Nowej Zelandii na mapie świata. W latach 80. kraj ten przeszedł poważne zmiany gospodarcze, które przekształciły go z protekcjonizmu w zliberalizowaną gospodarkę wolnorynkową. Rynki zbytu dla nowozelandzkiego eksportu produktów rolnych uległy znacznemu zróżnicowaniu od lat 70-tych, przy czym niegdyś dominujący eksport wełny wyprzedzały produkty mleczarskie, mięso, a ostatnio także wino.

Mapa Nowej Zelandii i okolicznych krajów

Mapy Nowej Zelandii i krajów dookoła

Mapa Nowej Zelandii i okolicznych krajów pokazuje wszystkie kraje wokół Nowej Zelandii. Ta mapa Nowej Zelandii i krajów sąsiednich pozwoli Ci poznać kraje sąsiednie i położenie geograficzne Nowej Zelandii w Oceanii. Mapa Nowej Zelandii i krajów sąsiednich jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydrukowania i za darmo.

Nowa Zelandia położona jest około 1,500 kilometrów (900 mil) na wschód od Australii przez Morze Tasmańskie i około 1,000 kilometrów (600 mil) na południe od wyspiarskich krajów Pacyfiku Nowej Kaledonii, Fidżi i Tonga, jak to pokazano na mapie Nowej Zelandii i krajów sąsiednich. Nowa Zelandia posiada długotrwałe związki z Nową Kaledonią, dwoma najbliższymi geograficznie krajami na Pacyfiku. Mają one silną przyjaźń i podzielają wizję wzmocnionej współpracy w zakresie handlu, edukacji, sportu, zdrowia, środowiska i badań.

Pomimo zawieszenia przez USA zobowiązań ANZUS, traktat pozostawał w mocy pomiędzy Nową Zelandią i Australią jako sąsiadującymi z nimi kantorami, których polityka zagraniczna podążała za podobnym historycznym trendem. Utrzymywane są bliskie kontakty polityczne między tymi dwoma krajami, z umowami o wolnym handlu i ustaleniami dotyczącymi podróży, które pozwalają obywatelom na odwiedzanie, życie i pracę w obu krajach bez ograniczeń. Obecnie ponad 500.000 Nowozelandczyków mieszka w Australii, a 65.000 Australijczyków w Nowej Zelandii, o której mowa na mapie Nowej Zelandii i krajów ją otaczających.

Nowa Zelandia wznowiła pełne dwustronne stosunki z Fidżi w 2014 r., po tym jak Fidżi przeprowadziło swoje pierwsze demokratyczne wybory po wojskowym zamachu stanu w 2006 r., a nasze stosunki stale się rozwijają, jeśli chodzi o dwustronną współpracę handlową, turystyczną, obronną i rozwojową. Również Tonga, jako kraj sąsiadujący z Nową Zelandią, mają długą wspólną historię. W 2020 roku, Nowa Zelandia i Tonga będą obchodzić 50 lat stosunków dyplomatycznych, jak można zobaczyć na mapie Nowej Zelandii i krajów ją otaczających.

Mapa Nowej Zelandii Oceania

Mapa Nowej Zelandii w Oceanii

Mapa Nowej Zelandii w Oceanii pokazuje położenie Nowej Zelandii na kontynencie Oceanii. Mapa Nowej Zelandii w Oceanii pozwoli Ci łatwo zorientować się gdzie znajduje się Nowa Zelandia w Oceanii oraz poznać kraje w pobliżu. Mapa Nowej Zelandii w Oceanii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, w wersji drukowanej i za darmo.

Oceania jest zdominowana przez naród australijski. Pozostałe dwa główne lądy Oceanii to mikrokontynent Zealandia, który obejmuje kraj Nowej Zelandii, oraz wschodnia część wyspy Nowa Gwinea, złożona z narodu Papua Nowa Gwinea, jak to pokazano na nowozelandzkiej mapie Oceanii. Oceania obejmuje także trzy regiony wyspiarskie: Melanezja, Mikronezja, oraz Polinezja (włączając w to stan USA Hawaje).

Ptaki są bardzo powszechne w Australii i Oceanii, ponieważ są jednymi z niewielu zwierząt na tyle mobilnymi, że mogą przemieszczać się z wyspy na wyspę. W Australii i Oceanii występuje ponad 110 endemicznych gatunków ptaków, w tym wiele ptaków morskich. Wiele bezlotnych ptaków, takich jak emus, kiwi, kassowary, wekasy i tahes, pochodzi z Australii, Papui Nowej Gwinei i Nowej Zelandii, tak jak jest to wspomniane na nowozelandzkiej mapie Oceanii. Na Wyspach Pacyfiku występuje ponad 25 gatunków rajskich ptaków, które odznaczają się kolorowym upierzeniem.

W Oceanii znajduje się sześć miast o populacji ponad 1 miliona mieszkańców, z których Auckland (Nowa Zelandia): 1,6 miliona mieszkańców, jak widać na nowozelandzkiej mapie Oceanii. Klimat regionu jest zróżnicowany. Najwyższe temperatury w Oceanii osiągane są na australijskim grzbiecie z ekstremalnymi temperaturami 50 °C (123 °F), a najniższe w Nowej Zelandii z -25 °C (-14 °F).